26
01 2017
2111

În Monitorul Oficial nr. 24-29 (5947-5952) de mâine, 27 ianuarie, vor fi publicate următoarele documente oficiale

În Monitorul Oficial de mâine, vineri, 27 ianuarie, Nr. vor fi publicate următoarele documente oficiale: În Partea II – Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
 • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 6, 18 ianuarie 2017)
 • Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 15, 19 ianuarie 2017)
 • Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind sistemul asigurărilor pentru şomaj (nr. 18, 23 ianuarie 2017)
 • Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 1241 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (nr. 20, 23 ianuarie 2017)
 • Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului-cadru de parteneriat între Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova și Oficiul Francez pentru Imigrare și Integrare al Republicii Franceze pentru punerea în aplicare a programului OFII de ajutor pentru reintegrare în Republica Moldova (nr. 30, 25 ianuarie 2017)
 • Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 31, 25 ianuarie 2017)
 • Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei privind cooperarea organelor teritoriale în zonele de frontieră în lupta împotriva infracţiunilor economice (nr. 33, 25 ianuarie 2017)
 • Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 42 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 35, 25 ianuarie 2017)
În PARTEA III Ministerul Finanţelor publică:
 • Ordin cu privire la aprobarea completărilor în Normele metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor nr.215 din 28 decembrie 2015 (nr. 04, 9 ianuarie 2017)
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 • Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare “B.S.C.E.-GRUP” S.R.L. (nr. 2/3, 20 ianuarie 2017).
 • Hotărîre cu privire la neprezentarea de către organizațiile de microfinanțare a rapoartelor specifice (nr. 2/5, 20 ianuarie 2017).
 • Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 2/6, 20 ianuarie 2017)
Acte ale Consiliului Concurenţei
 • Decizie (nr. ASR-1, 11 ianuarie 2017).
Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 24-29 (5947-5952) din 27 ianuarie 2017 îl găsiți aici ro,ru.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.