09
02 2017
3260

În Monitorul Oficial nr. 40-49 (5963-5972) de mâine, 10 februarie 2017, vor fi publicate următoarele documente oficiale

PARTEA I Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 • Legea privind piaţa produselor petroliere (nr. 461-XV, 30 iulie 2001)
 • Legea privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase (nr. 116, 18 mai 2012)
 • Legea privind funcţionarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (nr. 288, 16 decembrie 2016)
 • Decretul privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului la Acordul de Finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălți („CET-Nord” SA)” (nr. 58-VIII, 2 februarie 2017).
Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
 • Hotărârea privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi referitoare la executarea creanțelor împotriva statului (Sesizarea nr. 80g/2016) (nr. 32, 17 noiembrie 2016).
 • Decizia de inadmisibilitate a sesizării nr.72g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Regulamentul cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarului public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.697 din 5 august 2010 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 (competența Guvernului de a stabili modalitatea de evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarului public) (nr. 41, 8 iulie 2016)
 • Decizia de inadmisibilitate a sesizării nr. 117g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea energiei regenerabile nr. 160-XVI din 12 iulie 2007 (tariful energiei regenerabile) (nr. 73, 12 octombrie 2016)
În Partea II – Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
 • Hotărîrea cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului statistic naţional 2016-2020 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia (nr. 1451, 30 decembrie 2016)
 • Hotărîrea pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (nr. 1458, 30 decembrie 2016)
 • Hotărîrea cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1020 din 29 decembrie 2011 (nr. 1460, 30 decembrie 2016)
 • Hotărîrea cu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.359 din 26 mai 2014 (nr. 61,8 februarie 2017).
 • Hotărîrea cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Eurasiatică de Brevete privind protecţia juridică a invenţiilor pe teritoriul Republicii Moldova după denunţarea de către Republica Moldova a Convenţiei eurasiatice de brevete, semnat la Chişinău la 12 aprilie 2012, şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia (nr. 64,8 februarie 2017)
 • Hotărîrea cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 65, 8 februarie 2017).
 • Hotărîrea cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 66, 8 februarie 2017).
În PARTEA III Ministerul Finanţelor publică:
 • Ordinul privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 13, 20 ianuarie 2017).
 • Ordinul cu privire la aprobarea formularului-tip al Dării de seamă privind procedura de achiziţie publică (nr. 14, 26 ianuarie 2017).
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 • Hotărîrea cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr.4/2, 3 februarie 2017)
 • Hotărîrea cu privire la rezultatele controlului tematic privind verificarea datelor din registrele deținătorilor de valori mobiliare ale instituțiilor financiare și companiilor de asigurări (nr.4/3, 3 februarie 2017)
 • Hotărîrea cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe acțiuni „MOLDSISTEMAUTOMATICA” (nr.4/4, 3 februarie 2017)
 • Hotărîrea cu privire la eliberarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii Asociaţiei de Economii şi Împrumut „MICROFIN” (nr.4/5, 3 februarie 2017).
 • Hotărîrea cu privire la reperfectarea licenţei Societății de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. (nr.4/10, 3 februarie 2017)
Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
 • Ordin privind abrogarea Ordinului IFPS nr.185 din 27.02.2014 cu privire la evidența fiscală a notarilor publici (nr. 1136, 4 noiembrie 2016).
Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 40-49 (5963-5972) din 10 februarie 2017 îl găsiți aici ro,ru.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.