02
03 2017
2844

În Monitorul Oficial nr. Nr. 67-71 (5990-5994) de mâine, 3 martie 2017, vor fi publicate următoarele documente oficiale

PARTEA I Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
 • Lege cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli (nr. 276, 16 decembrie 2016) și Decretul privind promulgarea ei
În Partea II – Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova
 • Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la crearea şi funcţionarea ghişeului unic de autorizare a lucrărilor de construcţie (nr. 1469, 30 decembrie 2016)
 • Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de emitere a certificatului de urbanism pentru proiectare şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare pentru lucrările de utilitate publică de interes naţional (nr. 91, 21 februarie 2017)
 • Hotărîre cu privire la reorganizarea unor persoane juridice (nr. 99, 23 februarie 2017)
 • Hotărîrecu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea anexelor nr.1 și nr. 2 la Legea nr. 257 din 1 noiembrie 2013 (nr. 101, 24 februarie 2017)
 • Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 103, 27 februarie 2017)
 • Hotărîre pentru modificarea și completarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 469 din 24 mai 2005 (nr. 104, 27 februarie 2017)
 • Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de grant, prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Japoniei privind implementarea Proiectului „Agricultura conservativă – dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a solurilor în Republica Moldova” (nr. 109, 28 februarie 2017)
 • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice al României privind Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pentru anii 2014-2020, semnat la Chișinău la 12 decembrie 2016 (nr. 113, 1 martie 2017)
 • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice al României privind Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014-2020 pentru Program ul de Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate (ENI) pentru anii 2014-2020, semnat la Chișinău la 12 decembrie 2016 (nr. 114, 1 martie 2017
În PARTEA III Ministerul Finanţelor publică:
 • Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.158 din 23 decembrie 2016 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2017” (nr. 37, 17 februarie 2017)
 • Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată a impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare neevaluate de către organele cadastrale în scopul impozitării (nr. 40, 21 februarie 2017)
 • Ordin cu privire la modificarea și abrogarea unor acte normative ale Ministerului Finanțelor (nr. 41, 21 februarie 2017)
 • Ordin cu privire la normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituțiile din învățământ (nr. 42, 30 ianuarie 2017 şi nr. 20, 30 ianuarie 2017)
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova
 • Ordin cu privire la modificarea anexei nr. 11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 71-O, 20 februarie 2017).
 • Ordin cu privire la completarea şi modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr.390-O din 26 octombrie 2016 „Cu privire la calcularea şi perceperea taxei pentru efectuarea procedurilor vamale” (nr. 75-O, 22 februarie 2017)
Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare
 • Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Instrucţiunea cu privire la raportările persoanelor licenţiate şi autorizate pe piaţa de capital (nr. 61/8, 9 decembrie 2016).
 • Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 7/1, 24 februarie 2017)
Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 67-71 (5990-5994) din 3 martie 2017 îl găsiți aici ro,ru.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.