16
11 2017
1801

Mâine vom avea două ediţii ale Monitorului Oficial

În Monitorul Oficial Nr. 397-398 (6320-6321) şi Nr. 399-410 (6322-6333) de mâine, 17 noiembrie 2017, vor fi publicate următoarele documente oficiale. PARTEA I Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova • Lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2017 nr. 285/2016 (nr. 219, 20 octombrie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei • Lege cu privire la modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 279/2016 (nr. 230, 10 noiembrie 2017) şi Decretul privind promulgarea ei • Decret cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării proiectului Acordului de Grant dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova (nr. 445 -VIII, 15 noiembrie 2017). Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 397-398 (6320-6321) (ro, ru) În Monitorul Oficial Nr. 399-410 (6322-6333) de mâine, 17 noiembrie 2017, vor fi publicate următoarele documente oficiale • Legea comunicaţiilor electronice (nr. 241-XVI, 15 noiembrie 2007) În Partea II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 958, 7 noiembrie 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 279 din 16 decembrie 2016 (nr. 961, 7 noiembrie 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii viei și vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006 (nr. 962, 14 noiembrie 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 963, 14 noiembrie 2017). • Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 964, 14 noiembrie 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei interdepartamentale pentru compensarea financiară de către stat a prejudiciului cauzat prin infracțiune (nr. 965, 14 noiembrie 2017) • Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social (nr. 967, 14 noiembrie 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar de stabilire a condițiilor specifice și a procedurilor detaliate pentru plasarea pe piață a articolelor de bucătărie din material plastic pe bază de poliamidă și melamină originare sau expediate din Republica Populară Chineză și din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze (nr. 968, 14 noiembrie 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea Protocolului adițional la Acordul privind transporturile aeriene dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel, întocmit la Tel Aviv la 26 iunie 2014 (nr. 969, 15 noiembrie 2017) • Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 977, 15 noiembrie 2017). • Hotărîre cu privire la Școala republicană specializată de hipism și pentatlon modern, Chișinău (nr. 978, 15 noiembrie 2017). • Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 979, 15 noiembrie 2017) • Hotărîre cu privire la reorganizarea unor persoane juridice (nr. 980, 15 noiembrie 2017). • Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova şi a Memorandumului de înţelegere ca parte integrantă a acestui Acord (nr. 981, 15 noiembrie 2017). • Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 982, 15 noiembrie 2017). În PARTEA III Ministerul finanţelor al Republicii Moldova publica: • Ordin cu privire la aprobarea formularelor dărilor de seamă ce vizează impozitul unic datorat de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației (nr. 135, 6 noiembrie 2017). • Ordin cu privire la acceptarea şi publicarea Standardului Internațional de Audit (nr. 137, 7 noiembrie 2017 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova publică: • Balanţa timpului de lucru pe anul 2018 Serviciului Vamal al Republicii Moldova publică: • Ordin cu privire la stabilirea locurilor de vămuire a mărfurilor ((nr. 436-O, 27 octombrie 2017). • Ordin referitor la clasificarea unor articole de expunere a mărfurilor, construite în vederea amplasării pe podea/sol (nr. 454-O, 2 noiembrie 2017) Biroului Naţional de Statistică publică: • Indicii preţurilor de consum Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial Nr. 399-410 (6322-6333) de mâine, 17 noiembrie 2017 îl găsiți aici (ro,ru).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.