13
03 2015
3097

Ministerul Finanțelor a aprobat Ghidul metodologic de întocmire a situațiilor financiare

Prin Ordinul nr. 28 din 06.03.2015, Ministerul Finanțelor a aprobat Ghidul metodologic de întocmire a situațiilor financiare. Acest ghid a fost elaborat în baza Legii contabilității, Standardelor Naționale de Contabilitate şi altor reglementări contabile. Obiectivele ghidului constă în prezentarea modului de întocmire a situaţiilor financiare în baza unui studiu de caz convenţional. Formularele documentelor primare, registrelor contabile şi notelor la situaţiile financiare prevăzute în ghid au un caracter de recomandare şi pot fi modificate în funcţie de specificul activităţii şi necesităţile informaţionale proprii ale entităţii. În termeni generali, acest ghid este un exemplu care poate fi folosit la întocmirea politicilor contabile pe un anumit an de către entitate. Totodată sunt redate exemple de formule contabile care pot apărea în practică, precum modul în care se întocmește balanța de verificare și situațiile financiare la sfârșitul perioadei de gestiune. Prezentul ordin a fost publicat în Monitorul Oficial de astăzi, 13 martie 2015, și intră în vigoare la data publicării.

via | contabilsef.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.