15
03 2018
3121

"Monitorul Oficial" din 16 martie 2018

În Monitorul Oficial Nr. 84-93 (6479-6488) de mâine, 16 martie 2018, vor fi publicate următoarele documente oficiale. PARTEA I Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova • Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 6, 8 februarie 2018) şi Decretul privind promulgarea ei • Lege pentru modificarea și completarea articolului 29 din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (nr. 19, 22 februarie 2018) şi Decretul privind promulgarea ei • Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 24, 23 februarie 2018) şi Decretul privind promulgarea ei În Partea II – Hotărâri ale Guvernului Republicii Moldova • Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 208, 7 martie 2018). • Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament balneosanatorial (nr. 209, 7 martie 2018) • Hotărîre pentru modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 216, 12 martie 2018) • Hotărîre cu privire la Agenția Rezerve Materiale (nr. 219, 12 martie 2018). • Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexelor nr. 1, nr.2 și nr. 21 la Hotărîrea Guvernului nr. 71 din 23 ianuarie 2013 (nr. 220, 12 martie 2018). • Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări (nr. 221, 12 martie 2018). • Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru executarea art.46 alin.(8) din Legea nr.234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (nr. 222, 12 martie 2018) • Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 105 din 9 iunie 2017 privind declararea utilității publice pentru lucrările de interes național de construcție a conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni – Chișinău (nr. 224, 12 martie 2018) • Hotărîre pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2018 și a Programului de reparație periodică a drumurilor publice naționale (în limitele localităților), locale, comunale și a străzilor (nr. 225, 12 martie 2018) • Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 51 din 16 ianuarie 2013 (nr. 226, 12 martie 2018) . 255. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichetele de masă (nr. 227, 12 martie 2018) În PARTEA III Ministerul finanţelor al Republicii Moldova publica: • Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr.202 din 17 decembrie 2015 “Cu privire la aprobarea Consiliului pentru Standarde de evidenţă contabilă în sectorul public” (nr. 54, 1 martie 2018). • Ordin (nr. 55, 2 martie 2018) Biroului Naţional de Statistică publică: • Indicii preţurilor de сonsum Cuprinsul deplin al Monitorului Oficial de mâine, 16 martie 2018, îl găsiți aici (ro, ru).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.