26
04 2018
1934

O nouă ediţie a Monitorului Oficial

În Monitorul Oficial nr. 133-141 (6050-6058) de mâine, 27 aprilie 2018, vor fi publicate următoarele documente oficiale. PARTEA I Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova Curtea de Conturi a Republicii Moldova publică • Hotărâre privind Raportul auditului performanței „Performanța sectorului feroviar este dependentă de implementarea coerentă a guvernanței corporative și de investițiile efectuate în acest domeniu” (nr. 8, 26 martie 2018) În Partea II – Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova • Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1021 din 16 decembrie 2013 (nr. 369, 19 aprilie 2018). • Hotărîre privind aprobarea Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul achizițiilor publice pentru anii 2018-2020 (nr. 370, 21 aprilie 2018). • Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice (nr. 371, 21 aprilie 2018). • Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la promovarea ocupării forței de muncă (nr. 372, 21 aprilie 2018). • Hotărîre cu privire la Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți (nr. 373, 24 aprilie 2018). • Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1033 din 4 decembrie 2017 (nr. 374, 25 aprilie 2018). • Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020 (nr. 375, 25 aprilie 2018). • Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind atestarea şi omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru utilizare în agricultură şi silvicultură (nr. 376, 25 aprilie 2018). • Hotărîre cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe (nr. 377, 25 aprilie 2018). • Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea și plata indemnizației zilnice pentru copii (nr. 378, 25 aprilie 2018). • Hotărîre cu privire la controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor (nr. 379, 25 aprilie 2018). • Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control (nr. 380, 25 aprilie 2018). • Hotărîre pentru inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Addendumului nr. 1, întocmit prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de suport bugetar pentru reforma poliției în Republica Moldova pentru anii 2017-2020, semnat la 14 decembrie 2016 (nr. 387, 25 aprilie 2018). • Hotărîre cu privire la aprobarea Graficului controalelor de stat asupra activității rezidenților parcurilor industriale pentru semestrul II al anului 2018 (nr. 388, 25 aprilie 2018). • Hotărîre cu privire la modificarea Nomenclatorului unităților, sectoarelor și serviciilor ai căror salariați nu pot participa la grevă (nr. 389, 25 aprilie 2018). • Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (nr. 398 25 aprilie 2018). • Hotărîre cu privire la modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006 (nr. 399, 25 aprilie 2018). • Hotărîre cu privire la aprobarea obiectivelor şi condiţiilor parteneriatului public-privat pentru proiectarea și construcția arenei polivalente de interes național, precum și a cerinţelor generale la selectarea partenerului privat (nr. 407, 25 aprilie 2018). În PARTEA III Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova publică • Ordin cu privire la expunerea la concurs a dreptului de deservire a unor servicii regulate interraionale și internaționale (nr. 202, 18 aprilie 2018) Comisia interdepartamentală pentru maşinile de casă şi control publică • Decizie (nr. 26-11/1-19/01-2018, 21 aprilie 2018) Banca Naţională a Moldovei publică • Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la operațiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova (nr. 78, 11 aprilie 2018)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.