Regulamentul campaniei de abonare la revista „Monitorul Fiscal FISC.MD” pentru anul 2015
1. Organizatorul campaniei de abonare este Î.S. „Fiscservinform”, cu sediul: mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor 6, MD-2005.

2. Campania de abonare este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul Republicii Moldova, fiind destinată abonaţilor actuali şi potenţiali ai publicaţiei periodice „Monitorul Fiscal FISC.md”.

3. Campania de abonare se va desfăşura în perioada 01.09.2014 — 31.12.2015.

4. Abonarea la PP „Monitorul Fiscal FISC.md” pentru anul 2015 poate fi realizată contractând unul din următoarele pachete:
  • pachetul „CLASSIC” – 749 lei, include 6 ediţii pe suport de hîrtie a revistei „Monitorul Fiscal FISC.md” (inclusiv Codul Fiscal al Republicii Moldova pentru anul 2015), precum şi accesul la modulul „News Line”, care oferă posibilitatea informării zilnice privind materialele publicate pe portalul www.monitorul.fisc.md.
  • pachetul „PREMIUM” – 849 lei, include 6 ediţii pe format hîrtie a revistei „Monitorul Fiscal FISC.md” (inclusiv Codul Fiscal al Republicii Moldova pentru anul 2015), accesul la arhiva electronică a ediţiei periodice, precum şi la toate informaţiile cu caracter restricţionat publicate pe pagina oficială a publicaţiei.
5. Participanţii la campania de abonare sunt toate persoanele fizice sau juridice, doritori de a se abona la PP „Monitorul Fiscal FISC.md” pentru anul 2015.

6. Modalitatea de desfăşurare a campaniei de abonare:
  • Participanţii la campania de abonare vizată vor completa formularul de abonare la publicaţie, achitînd în termen de 15 zile lucrătoare costul abonamentului anual la „Monitorul Fiscal FISC.md”.
  • Persoanele care se vor abona la revistă în perioada derulării campaniei promoţionale, vor fi introduşi în baza de date a participanţilor la campanie de abonare, cărora le vor fi create conturi personalizate în cadrul portalului www.monitorul.fisc.md. Informaţia privind datele de acces pe site va fi expediată pe adresa electronică indicata la înregistrare.
7. Recepţionarea bunurilor:
  • Revistele vor fi livrate beneficiarilor pe adresa indicată în formularul de abonare, în decurs de 10-20 zile lucrătoare din momentul editării acesteia.
  • Accesul la versiunea electronică va fi oferit în baza adresei electronice indicate la completarea formularului de abonare.
8. Acţiuni promoţionale. Pentru perioada 1 septembrie – 31 ianuarie 2015 va fi desfăşurată campania promoţională „Plătiţi minim, beneficiaţi maxim!”, care presupune procurarea pachetului „PREMIUM” la costul pachetului „CLASSIC” achitând astfel 749 lei în loc de 849. La campanie pot participa toţi doritorii, procurând abonament la revistă prin intermediul:
  • o portalului www.monitorul.fisc.md,
  • o în cadrul CCR (Centre de Conectare Regionale din cadrul Î.S. „Fiscservinform”)*,
  • o în cadrul seminarelor desfăşurate de IFS teritoriale,
  • o în cadrul altor evenimente organizate şi desfăşurate.
9. Datele personale colectate în cadrul acestei campanii de abonare nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare sau pentru a atinge obiectivele acestei campanii.

10. Organizatorul campaniei de abonare îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa condiţiile prezentului regulament, alcătuind acte adiţionale acestuia, cu condiţia intrării în vigoare a modificărilor şi/sau completărilor după publicarea lor pe site-ul oficial al publicaţiei periodice „Monitorul Fiscal FISC.MD”: www.monitorul.fisc.md.

11. Regulamentul campaniei de abonare este prezentat publicului în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, prin intermediul publicării acestuia pe site-ul oficial al publicaţiei periodice „Monitorul Fiscal FISC.MD”: www.monitorul.fisc.md.

* CCR pe mun. Chişinău — mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 162, et. 2, oficiul 220 (în incinta Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare); CCR pe mun. Bălţi — mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, nr. 128 (în incinta IFS teritorial pe mun. Bălţi); CCR pe mun. Comrat — mun. Comrat, str. Komsomolului, nr. 20 (în incinta IFS teritorial pe mun. Comrat).

Pentru informaţii suplimentare privind abonarea la publicaţia periodică „Monitorul Fiscal FISC.md” contactaţi-ne la numărul de telefon (022) 822-031 sau vizitaţi pagina web www.monitorul.fisc.md.