Catalogul tematic
Тематический каталог


(1) Sistemul bugetar care este o parte integrantă a sistemului de finanţe publice ale statului, constituie bugetul public naţional şi include:
a) bugetul de stat, care cuprinde totalitatea veniturilor şi cheltuielilor necesare pentru implementarea strategiilor şi obiectivelor Guvernului;
b) bugetele unităţilor administrativ-teritoriale care reprezintă bugetele satelor (comunelor), oraşelor, municipiilor, judeţelor, unităţii teritoriale autonome şi municipiului Chişinău;
c) bugetul asigurărilor sociale de stat;
d) fondurile extrabugetare.
(2) Ca elemente independente, bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale formează bugetul consolidat

LEGE Nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar
20
11 2019
701

Правительство внесло поправки в госбюджет на 2019 г.

Правительство Кику на заседании 19 ноября аннулировало протокольные записи о принятии 14 ноября решения о перераспределении бюджетных ассигнований, утвержденных в госбюджете на текущий год. Речь идет о сумме 484,1 млн леев, которые будут выделены из госбюджета и распределены местным органам публичной власти I и II уровней для покрытия расходов на внедрение Закона о единой системе оплаты труда в бюджетном секторе.

Как уточнил министр финансов Сергей Пушкуца, на прошлой неделе, после принятия правительством соответствующих поправок в госбюджет на текущий год, от местных органов власти поступили предложения по распределению этих средств, поэтому было решено скорректировать этот документ.
Detalii
23
07 2019
665

Curtea de Conturi: Raportul privind executarea FAOAM

Analiza spectrului de servicii medicale de înaltă performanță realizate în anul 2018 relevă că, din totalul de 608 asemenea servicii prevăzute în Programul unic, instituțiile medicale au contractat și prestat 401 din cele incluse în listă, în baza ofertelor. Astfel, 207 tipuri de investigații de înaltă performanță prevăzute de Program nu s-au regăsit în oferta de contractare a instituțiilor.

Informația se conține în Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2018. Hotărârea respectivă a fost publicată de Curtea de Conturi în Monitorul Oficial din 19 iulie curent.
Detalii
16
07 2019
501

Serviciul Vamal a încasat în I semestru 10,3 mld. lei

Încasările la bugetul de stat asigurate de Serviciul Vamal în primele șase ale anului curent constituie 10,3 mld. lei, cu 635 mil. lei mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent. Ponderea cea mai mare o dețin plățile provenite din administrarea TVA, urmate de accize și taxe vamale. Referitor la categoriile de mărfuri supuse accizelor, cel mai mare contribuabil rămâne a fi sectorul petrolier, inclusiv pentru combustibilul mineral și gaze, cu o pondere de 20% din totalul veniturilor încasate de instituție. Acesta este urmat de mașini și dispozitive mecanice, care generează 9%, și autovehicule cu o cotă de 7%.

Datele au fost prezentate în cadrul unei ședințe, în care birourile vamale au raportat indicatorii pentru semestrul I, precum și au trasat obiectivele de referință pentru următoarea perioadă de activitate.
Detalii
04
07 2019
1553

e-Factura în cazul livrărilor efectuate între instituțiile publice

Instituția publică realizează livrări scutite de TVA către alte autorități și instituții publice. Conform procedurilor, contractele cu beneficiari sunt înregistrate în cadrul achizițiilor publice. Ținând cont de normele de instituite în art. 117 din Codul fiscal, începând cu 1 iulie avem obligația ca aferent livrărilor efectuate să emitem factura fiscală electronică (e-Factura)?

Detalii
21
01 2019
1034

ANTA va fi finanțată din bugetul de stat

Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consultare proiectul hotărârii Guvernului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), care conține Regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției, structura și organigrama instituției.

Proiectul a fost elaborat în scopul implementării reformei administrației publice și executării art. 8 din Codul transporturilor rutiere, potrivit căruia Regulamentul menționat, precum și structura și efectivul-limită ale ANTA se aprobă de Guvern.

Astfel, Agenţia este o autoritate administrativă în subordinea organului central de specialitate, care asigură implementarea documentelor de politici publice şi a strategiilor naţionale de dezvoltare în domeniul transportului rutier, controlează
Detalii
14
01 2019
817

Изменения в бюджетной классификации

Минфин внес изменения в Приказ №208 от 24 декабря 2015 года «О бюджетной классификации». В частности, в приложении №8 «Классификация программ – В. Виды деятельности» появился новый код 00493 — Выделение единовременной поддержки получателям государственных социальных пособий.

Изменения предприняты в целях регламентирования и улучшения порядка отражения бюджетных показателей и в соответствии со ст. 27 Закона о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности № 181 от 25 июля 2014 г.

Приказ Министерства финансов вступил в силу 27 декабря 2018 г., а в «Мониторул офичиал» был опубликован 11 января текущего года.
27
12 2018
13720

Legea bugetului de stat pentru anul 2019, publicată

Veniturile bugetului de stat pentru anul 2019 vor constitui 42125,5 mil. lei, iar cheltuielile sunt aprobate la nivel de 47664,2 mil. lei. În Monitorul Oficial din 22 decembrie 2018 a fost publicată Legea bugetului de stat pentru anul 2019 și decretul de promulgare al acesteia.

Pentru finanțarea investițiilor capitale pe autorități publice centrale se vor acorda alocații în sumă de 237 4183,6 mii lei, iar în bugetul Fondului de investiții sociale, pentru lucrări de renovare a instituțiilor de învăţământ – 92 046,7 mii lei din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Reforma învăţământului în Moldova”.
Detalii
26
12 2018
607

Managementul datoriei de stat pe termen mediu

Guvernul a aprobat Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021)”.

Potrivit ministrului Finanțelor, Ion Chicu, acesta a fost elaborat reieșind din prevederile Legii cu privire la datoria sectorului public, garanția de stat și recreditarea de stat. Documentul constituie o continuare a programului Managementul datorie de stat pe termen mediu pentru anii 2018-2020, fiind revizuit pentru orizontul 2019-2021, în concordanță cu prognozele datoriei de stat pe termen mediu și prognoza actualizată a indicatorilor macro-economici furnizată de Ministerul Economiei și Infrastructurii.
Detalii
21
12 2018
656

Логика законотворчества

Правительство приняло постановление об изменении ряда документов и признании утратившим силу ПП №82 от 24.01.2006. Данные поправки приняты с целью приведения семи постановлений правительства в соответствие с терминологией и положениями Законa №181/2014 о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности:

Постановление №1151 от 02.09.2002 об утверждении Положения о нормативах расходов на проведение конференций, симпозиумов, фестивалей и т. д. государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета;
Постановление №757 от 05.07.2004 об утверждении Типового положения o Главном финансовом управлении административно-территориальной единицы;
Detalii
19
09 2018
674

Elaborarea și prezentarea proiectelor bugetelor locale

Reprezentanții direcțiilor raionale de finanțe au fost familiarizați, în cadrul ședinței de lucru desfăşurate la Ministerul Finanţelor ieri, 18 septembrie, cu particularitățile elaborării și prezentării proiectelor de bugete locale pentru 2019 și a estimărilor pe 2020-2021, a proiectului bugetului la compartimentul venituri, estimarea cheltuielilor de personal și împrumuturi. Alte particularități au vizat planificarea cheltuielilor pentru întreținerea instituțiilor de învățământ, cultură și pentru compartimentul protecția socială.

Participanții au exprimat unele îngrijorări ce ţin de posibila diminuare a încasărilor la bugetele locale în urma reformei fiscale din anul curent. În replică, Ion Chicu, Secretarul general de stat al Ministerului Finanțelor, a menționat că practica demonstrează că, dimpotrivă, relaxarea fiscală duce la majorarea încasărilor.
Detalii