29
05 2013
983

Al doilea Forum anual al Organizaţiei pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OCDE) privind Impozitul și Crima: un ansamblu de abordări guvernamentale de a combate criminalitatea financiară, 14 – 15.06.2012, Roma, Republica Italiană

Acest eveniment a reunit creatorii de politici şi experţii din administraţiile fiscale, agenţiile de anticorupţie şi antispălare de bani, alte agenţii de aplicare a legii şi organizaţiile interguvernamentale relevante. Scopul evenimentului este de a continua „Dialogul Oslo”, lansat în Oslo, Norvegia, în perioada 21 – 23.03.2011, privind consolidarea aspectelor strategice, organizatorice şi practice de implementare a unui ansamblu de abordări guvernamentale de combatere a criminialităţii financiare grave, inclusiv a evaziunii fiscale, spălării de bani şi corupţiei, atît la nivel naţional, cît şi la cel internaţional. Printre subiectele discutate în cadrul Forumului se enumeră: obstacolele care împiedică cooperarea eficientă interagenţii; provocările şi oportunităţile în consolidarea şi îmbunătăţirea cooperării interagenţii la nivel naţional; unele domeniicheie de risc care pot beneficia de cooperarea interagenţii; modele de succes în cooperarea internă şi internaţională; designul celei mai bune arhitecturi pentru cooperarea internaţională (catalogarea tuturor formelor şi instrumentelor relevante); deblocarea potenţialului administraţiilor fiscale; perspectiva şi rolul mediului de afaceri în descurajarea, detectarea şi răspunderea la crimele financiare; opţiunele de dezvoltare a modulelor de formare pentru investigatorii de criminalitate financiară, de instituire a unui sistem de acreditare pentru curriculumul de investigaţii fiscale penale, dezvoltarea de canale suplimentare pentru furnizarea internaţională şi adaptarea la necesităţile specifice ale diferitor ţări sau regiuni. Evenimentul a oferit o oportunitate pentru participanţi de a se alătura unei reţele de expansiune, în care cei cu responsabilităţi în combaterea acestor infracţiuni pot împărtăşi strategii, să înveţe unii de la alţii instrumente de acces şi cunoştinţe pentru a susţine activitatea lor. Acest eveniment a fost relevant atît pentru ţările dezvoltate, cît şi cele în curs de dezvoltare, deoarece ambele tipuri de ţări se confruntă cu multe provocări similare. În acelaşi timp, evenimentul a luat în considerare, de asemenea, modul în care ţările dezvoltate pot sprijini ţările în curs de dezvoltare, pentru a aborda în mod eficient aceste crime financiare, inclusiv fluxurile financiare ilicite.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.