22
01 2013
2095

Atelierul de lucru al Organizaţiei Intra-Europene a Administraţiilor Fiscale (IOTA) privind instrumentele şi metodele de analiză intelectuală a datelor în cadrul administrațiilor fiscale, 05 - 07 decembrie 2012, Budapesta, Ungaria

24 de administraţii fiscale din ţările membre ale IOTA au participat la evenimentul care vizează abordarea modalităților de utilizare eficientă a analiticii predictive și analizei intelectuale a datelor în administrația fiscală.

Scopul atelierului vizează atît modul în care analiza intelectuală a datelor poate furniza o cunoaștere extinsă a bazei contribuabilului printr-o integrare sistematică și prelucrare a datelor cît și modul în care aceasta poate oferi informații de îmbunătăţire a managementului pentru administraţiile fiscale și permite modalități noi și mai inteligente de lucru (Business Intelligence).

Printre obiectivele atelierului de lucru se enumeră schimbul de idei, experiențe și bune practici între autoritățile fiscale și vamale în ceea ce privește utilizarea unor metodologii de analiză intelectuală a datelor pentru îmbunătățirea serviciilor pentru contribuabili și conformarea acestora. Exemplele pot include segmentarea contribuabilului pentru furnizarea de servicii mai bune, analize predictive care vizează detectarea fraudelor și analize a unei serii de timp pentru previziune.

Analiza intelectuală a datelor, fie că este vorba „de pe net” sau o parte a propriului sistem de administrații, are un potenţial de a deveni o informaţie importantă întru apărarea veniturilor administraţiilor fiscale. Utilizarea acestor tehnici de către administraţii fiscale le va ajuta să asigure o selecție mai eficientă a cazurilor de audit și să îmbunătățească serviciile pentru contribuabili. Acest lucru poate fi realizat prin utilizarea rezultatelor existente cunoscute de cazuri pentru a anticipa rezultatele viitoare în alte cazuri şi prin căutarea de informaţii suplimentare de valoare din datele pe care le deţine autorităţile fiscale.

Unul dintre principalele drivere pentru utilizarea datelor analitice în lumea afacerilor este clasificarea şi segmentarea corectă a clienţilor, care a condus la profituri mari şi la utilizarea mai eficientă a resurselor disponibile (de exemplu, companii de telefonie, bănci, companii de asigurări). Companii precum Google, Facebook şi Amazon sînt competitorii principali în utilizarea de Business Analytics (BA).

Printr-o serie de prezentări și experiențe din țările din Ungaria, Irlanda, Marea Britanie, Elveţia, Slovacia, Belgia, Norvegia și Danemarca, împreună cu discuțiile panel şi de grup, a fost demonstrat că o situație similară poate fi aplicată la utilizarea analiticii și analizei intelectuale a datelor cu administrațiile fiscale și contribuabili. Ca exemplu, corelația dintre rezultatele (variabilele-țintă) ale auditurilor precedente și caracteristicile comportamentale și indicatorii financiari (variabilele explicative) ale contribuabilului auditat, poate fi explorată pentru a beneficia de venituri. Suportul software, așa-numita „maşina de învățare” („machine learning”), este capabil de a descoperi relații ascunse bazate pe fundalul a unor astfel de calcule statistice.

Delegațiile au avut de asemenea posibilitatea de a asculta prezentările de la vînzătorii de suport software Accenture, IBM şi SAS cu privire la modul în care acestea ar putea integra analitica în strategia lor de conformare globală și modul în care administraţiile fiscale ar putea beneficia de venituri în ansamblu, explicând că, aceste modele sunt rafinate şi pot fi folosite pentru clasificarea contribuabililor în funcție de riscul lor, de la care este posibil să se calculeze distribuția spațială a riscurilor și succesiunea acestora în funcție de resursele de audit.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.