28
12 2013
1024

Biroul Naţional de Statistică comunică despre editarea publicaţiei statistice "Conturi Naţionale, 2012", ediţia 2013.

Publicaţia include conturile naţionale nefinanciare pentru anul 2012 (însoţite de definiţii şi precizări metodologice), elaborate în conformitate cu metodologia Sistemului Conturilor Naţionale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, versiunea 1993. Culegerea este structurată în 8 capitole ce se referă la: dinamica indicatorilor economici, conturile pe economie, conturile pe sectoare instituţionale şi activităţi economice, produsul intern brut pe forme de proprietate, sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, tabelele Resurse-Utilizări şi conturile economice integrate.

"Conturi Naţionale, 2012"

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.