22
05 2013
2085

Cea de-a 16-a Asamblee Generală a Organizaţiei Intra-Europene a Administraţiilor Fiscale (IOTA), 05 – 06.07.2012, Oslo, Norvegia, organizat cu suportul şi sub preşedinţia autorităţii fiscale a Norvegiei

La eveniment au participat peste 180 de delegaţii din administraţiile fiscale membre ale IOTA, oficiali de rang înalt din guvernul norvegian, Uniunea Europeană (UE), Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OCDE), Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi alţi reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, practicieni şi cercetători din domeniul fiscal. Tema sesiunii tehnice a fost “Buna Guvernare – calea de urmat pentru trecerea administraţiilor fiscale de la abordări reactive la proactive”. Obiectivul sesiunii tehnice a fost de a examina modul în care autorităţile fiscale ar putea mai eficient să abordeze următoarele 3 domenii principale: modalităţi noi de asigurare a conformării contribuabilului; crearea mediului propice pentru conducerea şi cultura proactivă în cadrul administraţiilor fiscale; cum noile dezvoltări de utilizare a tehnologiilor informaţionale şi de comunicare pot afecta activitatea viitoare a administraţiilor fiscale. Principalele concluzii şi recomandări ale sesiunii ţin de: promovarea utilizării tehnologiilor noi, precum şi elaborarea unor noi modalităţi privind schimbul de cunoştinţe şi bunele practici între administraţiile fiscale ale statelor; încurajarea şi facilitarea conformării fiscale a contribuabilului într-un mod proactiv; dezvoltarea şi cultivarea relaţiilor de încredere reciprocă de către administraţiile fiscale şi cooperarea acestora cu contribuabilii şi consilierii fiscali; utilizarea deplină a competenţilor profesionale, cunoştinţelor şi experienţei angaţilor de către administraţiile fiscale; adoptarea principiilor şi celor mai bune practici, ce ţin de simplificarea unor procese de lucru şi implementarea acestora; elaborarea platformei de informare a administraţiilor fiscale de îmbunătăţire a eficienţei şi eficacităţii acestora, prin facilitarea de exerciţii de stabilire a indicatorilor de performanţă; efectuarea investiţiilor de către administraţiile fiscale în instrumente de investigare internet/web şi tehnologii, pentru a combate frauda, evaziunea şi spălarea de bani; folosirea de către administraţiile fiscale a sprijinului organizaţiilor internaţionale, cum ar fi IOTA, UE şi OCDE, precum şi angajarea acestora în strînsă cooperare cu alte autorităţi naţionale, cum ar fi poliţia sau procurorii, pentru a fi mai eficienţi în lupta împotriva fraudei fiscale. A 17-a Asamblee Generală a IOTA va avea loc în Berna, Elveţia, cu tematica „Cooperarea internaţională ca un factor-cheie pentru a aborda comportamentul nelegitim al contribuabililor – noi provocări pentru a proteja veniturile fiscale.”

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.