22
05 2013
2051

Cea de-a 19-a Ședinţă a Consiliului Coordonator al Conducătorilor Serviciilor Fiscale ai Statelor-Membre ale CSI, 08.06.2012, Bacu, Azerbaidjan, organizată de autoritatea fiscală a Republicii Azerbaidjan

La şedinţă au participat delegaţiile statelor-membre ale CSI: Republica Azerbaidjan, Republica Belarus, Republica Kazahstan, Republica Kîrgîstan,Republica Moldova, Federaţia Rusă,Republica Tadjikistan, Ucraina; reprezentanţii invitaţi ai organelor fiscale din Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Coreea, precum şi reprezentanţii Comitetului Executiv al CSI şi Comitetului de Integrare Eurasiatică (EvrAzEs). Printre subiectele discutate se enumeră: perspectivele de dezvoltare a intercaţiunii statelor-membre ale CSI în domeniul economic şi sarcinile aferente acestora, puse în seama Consiliului Coordonator al Conducătorilor Serviciilor Fiscale ai Statelor Membre ale CSI; realizarea decizilor luate la şedinţa a 18-a a Consiliului Coordonator al Conducătorilor Serviciilor Fiscale ai Statelor Membre ale CSI şi Planul de lucru al Consiliului pe anul 2011; realizarea Planului de acţiuni privind implementarea primei etape (2009 - 2011) şi mersul realizării Planului de acţiuni privind implementarea celei de-a doua etape (2012 - 2015) a Strategiei de dezvoltare economică a CSI-ului pentru perioada de pîna în 2020; schimbările în legislaţiile fiscale ale statelor-membre ale CSI, intrate în vigoare de la 01.01.2012. De asemenea, participanţii la ședinţă au discutat realizările grupurilor de lucru sectoriale privind: organizarea schimbului de informaţii între organele fiscale ale statelormembre ale CSI; controlul fiscal în statele-membre ale CSI; analiza legislaţiei fiscale; impozitarea proprietăţii; impozitarea agenţilor micului business. În acest context, discuţiile şedinţei s-au axat pe: analiza indicatorilor de bază ai sistemelor fiscale ale statelormembre ale CSI; nivelul presiunii fiscale asupra economiei statelor-membre ale CSI; necesitatea actualizării Acordului privind principiile perceorgaperii impozitelor indirecte la exportul şi importul mărfurilor (lucrărilor, serviciilor) dintre statele-membre ale CSI din 25.11.1998; analiza aplicării regimurilor simplificate (speciale) de impozitare a subiecţilor micului business şi analiza indicatorilor de impozitare a unor astfel de subiecţi pentru anul 2011; analiza practicii organelor fiscale ale statelor-membre ale CSI privind depistarea veniturilor tăinuite ale persoanelor fizice; perfecţionarea procedurii de administrare a impozitelor pe bunurile imobiliare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.