12
09 2013
1069

CNAS: Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada de 8 luni ale anului 2013

În perioada de 8 luni ale anului 2013, planul stabilit în sumă de 6911,1mil. lei la compartimentul „Venituri” a fost îndeplinit la nivel de 100,6 %, sau în sumă de 6954,7 mil. lei. În perioada de referinţă, contribuţii de asigurări sociale de stat s-au acumulat în sumă de 4955,2 mil. lei, ce reprezintă o executare a planului la nivel de 100,9 %. Faţă de indicatorul respectiv, înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2012, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate a înregistrat o creştere cu 385,5 mil. lei. Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 1996,1 mil. lei, în corespundere cu planurile şi cererile de finanţare, din care:
  • 957,3 mil. lei – pentru plata prestaţiilor sociale finanţate din bugetul de stat;
  • 802,3 mil. lei – pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat;
  • 18,2 mil. lei - transferuri de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru compensarea diferenţei de tarife de asigurări sociale obligatorii în sectorul agrar;
  • 217,8 - susţinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi de alocaţii sociale
  • 0,5 mil.lei - compensarea sumelor anulate a contribuţiilor de asigurări sociale .
  • Dobînzi şi alte venituri au fost acumulate în sumă de 3,4 mil. lei.
În perioada de 8 luni ale anului curent, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 7035,7 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a indicelui stabilit pentru această perioadă la nivel de 99,6 %. Creşterea cheltuielilor totale în 8 luni ale anului curent faţă de aceeaşi perioadă a anului 2012 a constituit 528,2 mil. lei. Toate tipurile de prestaţii sociale cuvenite beneficiarilor pentru perioada de raportare au fost finanţate conform graficului stabilit şi restanţe nu sînt înregistrate. În perioada de 8 luni ale anului 2013 cheltuielile au depăşit veniturile curente ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 81 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 septembrie 2013 a constituit 124,2 mil. lei, ceea ce a permis începerea finanţării, în termenii stabiliţi, a prestaţiilor cuvenite pentru luna septembrie, curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.