07
10 2013
794

Comunicat de presa: În 6 luni ale anului curent investiţiile directe în economia naţională s-au majorat considerabil, iar ritmul de creștere a exporturilor a devansat creșterea importurilor

Ministerul Economiei constată o majorare a investiţiilor străine directe în economia națională, a exporturilor și importurilor, precum și o micșorare a cererii de resurse energetice într-o analiză privind Balanța de plăți în I semestru al anului 2013. Potrivit Direcţiei analiză şi prognozare macroeconomică a Ministerului Economiei, analiza balanţei de plăţi pentru semestrul I al anului 2013 relevă că intrările investiţiilor străine directe au constituit 177 mil. dolari SUA, comparativ cu 152,6 mil. dolari SUA în perioada similară a anului 2012. Cea mai mare cotă a acestora a fost alocată în capitalul social – 51,5% (91,1 mil. dolari SUA). În distribuţia geografică a capitalului social acumulat investitorilor din ţările UE le-a revenit ponderea majoră – 53,2%, celor din ţările CSI – 11,1%, altor ţări – 35,7%. Astfel, investiţii străine directe în economia naţională (în valoare netă) s-au majorat de circa 1,5 ori, comparativ cu perioada similară a anului 2012 şi au constituit 3,5% în raport cu PIB (în semestrul I 2012 – 2,5%). În același timp, exportul de bunuri s-a majorat cu 7,5%, iar importurile - cu 6,3%. De asemenea, transferurile persoanelor fizice (compensarea pentru muncă şi transferurile efectuate de muncitori) în primul semestru 2013 au crescut cu 9,9%, constituind 25% în raport cu Produsul intern brut (în semestrul I 2012 – 24,2%). Activele oficiale de rezervă ale statului către 28.06.2013 au atins nivelul de 2466,6 mil.dolari SUA, majorîndu-se cu 19,8% faţă de nivelul înregistrat la 29.06.2012. şi asigurînd 4,8 luni de import mediu lunar de bunuri şi servicii. De asemenea, investiţiile de portofoliu pe parcursul perioadei ianuarie-iunie 2013 au înregistrat un sold pozitiv de 5,6 mil. dolari. Soldul la alte investiţii a constituit 66,2 mil. dolari, faţă de 199,5 mil. dolari în ianuarie-iunie 2012. Relaţiile ţării noastre cu exteriorul, reflectate în Balanţa de plăţi, în primul semestru al anului 2013 accentuează un grad înalt al deschiderii economiei naţionale, precum și ritmuri relativ înalte de creştere a importurilor şi exporturilor de bunuri şi majorarea esenţială a intrărilor valutare din munca rezidenţilor şi nerezidenţilor Republicii Moldova peste hotare şi investiţiilor străine directe în economia naţională. Exporturile în ianuarie-iunie 2013, conform datelor balanţei de plăţi, au totalizat 1152,1 mil. dolari şi s-au majorat cu 7,5% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2012, iar în raport cu PIB acestea au înregistrat o majorare cu 0,2 p.p., constituind 32,6%. Volumul total al importurilor a însumat 2567,5 mil. dolari, fiind cu 6,3% mai mare faţă de ianuarie-iunie 2012. Astfel, importul a constituit 72,7% în raport cu PIB, micşorîndu-se cu 0,3 p.p. faţă de semestrul I 2012. Intensificarea creşterii volumului importului a fost determinată, în mare parte, de restabilirea cererii interne. Importul de resurse energetice (fără energia electrică) s-a micşorat cu 3,1% faţă de ianuarie-iunie 2012. Soldul pozitiv al balanţei veniturilor s-a majorat cu 5,8%, comparativ cu primul semestru al anului 2012, datorită sporirii cu 10,4% a intrărilor veniturilor din munca peste hotare. Majorarea transferurilor curente nete cu 0,7% a fost determinată preponderent de sporirea transferurilor personale cu 9,4% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2012, care au atins valoarea de 383,3 mil. dolari (în valoare netă). Transferurile persoanelor fizice (compensarea pentru muncă şi transferurile efectuate de muncitori) în primul semestru 2013 au atins 881,6 mil. dolari (25% în raport cu PIB), majorîndu-se cu 9,9%, faţă de perioada analogică a anului 2012. Această valoare practic a depăşit nivelul maxim, înregistrat în primul semestru al anului 2008 (802 mil. dolari). Partea majoră a transferurilor a venit din Rusia – 60,5% din valoarea totală (15,1% în raport cu PIB). Contul de capital şi financiar al balanţei de plăţi s-a soldat în ianuarie-iunie 2013 cu un excedent în valoare de 183,8 mil. dolari faţă de 154,3 mil. dolari înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2012, care s-a majorat ca rezultat al creşterii intrărilor nete a investiţiilor străine directe. Excedentul acestui cont a fost determinat de fluxul de investiţii străine directe în economia naţională în proporţie de 66,9%, comparativ cu 54,6% în I semestru 2012. Ieşirile de capital aferente investiţiilor străine directe au fost evaluate la 54,1 mil. dolari SUA, determinate preponderent de rambursările de împrumuturi contractate anterior de la creditorii afiliaţi de peste hotare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.