25
09 2013
1858

Lansarea Raportului cu privire la Respectarea Standardelor şi Codurilor de Contabilitate şi Audit

La 25 septembrie 2013, Centrul Băncii Mondiale pentru Reforma Raportării Financiare (CRRF) în parteneriat cu Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova au lansat Raportul actualizat cu privire la Respectarea Standardelor şi Codurilor în domeniul Contabilităţii şi Auditului (C&A ROSC) în Moldova.

Raportul evidenţiază principalele provocări care influenţează calitatea raportării financiare în sectorul corporativ, precum şi evoluţia semnificativă a cadrului legislativ în domeniul contabilităţii şi auditului în ultimii 9 ani.

Zeynep Lalik, specialist principal în management financiar, Banca Mondială, spune că Raportul C&A ROSC se axează asupra aspectelor forte şi slabe ale cadrului de contabilitate şi audit care influenţează calitatea raportării financiare în sectorul corporative.

Raportul oferă o serie de recomandări, cum ar fi necesitatea revizuirii Legii Contabilităţii şi Legii Auditului pentru a exclude inconsecvenţele interne şi a le ralia mai aproape de Directivele UE, necesitatea unei colaborări strânse între Ministerul Finanţelor şi asociaţiile profesionale întru fortificarea instruirii în domeniul contabilităţii şi auditului pe de o parte şi pe de altă parte, Raportul subliniază importanţa fortificării capacităţilor atât la nivelul entităților cât și la nivel instituțional, inclusiv pentru autorităţile de reglementare şi fiscale întru sprijinirea entităţilor locale de interes public la implementarea SIRF şi pentru a oferi îndrumare privind consecinţele fiscale respective.

Ministrul Finanţelor Anatol Arapu a menţionat că îmbunătăţirea raportării financiare în sectorul corporativ şi reformarea practicilor contabile şi de audit este o prioritate pentru Guvernul Moldovei, care poate aduce beneficii importante comunităţii de afaceri.

“Informaţia financiară de calitate înaltă este esenţială pentru ameliorarea accesului la finanţare şi asigurarea dezvoltării sectorului privat. Pe lângă aceasta, ea oferă garanţii investitorilor existenţi şi potenţiali asupra fiabilităţii informaţiei pe care ei îşi bazează sau îşi vor baza deciziile investiţionale. Prin urmare, Raportul actualizat ROSC, Contabilitate şi Audit este un instrument analitic care poate servi drept fundament solid pentru promovarea reformelor în sector de către Ministerul Finanţelor”, a spus Antol Arapu, ministrul Finanţelor.

via mf.gov.md

3 imagini

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.