11
02 2014
909

Ministerul Economiei a anunțat prognoza principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2014-2017

Potrivit acesteea, se estimează că Produsul Intern Brut în anii 2014-2017 va crește cu o rată medie anuală de circa 4,5%, cu îmbunătățiri structurale. Astfel, în structura PIB va creşte ponderea industriei – de la 14,1% (în anul 2014) pînă la 14,5% (în anul 2017), a construcţiilor – de la 3,5% la 3,7% şi a comerţului interior – de la 13,5% la 14%. Exporturile se vor majora în această perioadă cu circa 8,5% anual, importurile - cu circa 7,2% anual. Salariul mediu nominal în ansamblu pe economie se va majora cu circa 31,5% şi va atinge 5525 lei în anul 2017, iar productivitateai muncii va crește anual cu circa 4,4%. După Minister, tendinţele pozitive se observă în domeniul valorificării şi dezvoltării potenţialului zonelor economice libere şi în continuarea creării parcurilor industriale noi. Acestea au fost menţinute şi pe parcursul anului 2013, demonstrîndu-şi eficienţa, potenţialul sporit de asimilare a inovaţiilor şi capacitatea de producere a mărfurilor orientate la export. Așadar, în anul 2013, au fost înființate patru noi parcuri industriale, numărul total al acestora ajungînd la 6. Conform proiectelor investiţionale, rezidenţii parcurilor industriale şi-au asumat angajamente investiţionale în valoare totală de circa 1,4 miliarde lei, dintre care au realizat, pînă la data de 01.10.2013, investiţii în volum de 90,8 mil. lei, sau 6,5 % din total investiţii declarate. La aceeași dată, în cadrul parcurilor industriale activau circa 900 persoane.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.