16
12 2013
799

Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2013*

Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2013 produsul intern brut a însumat 73312 milioane lei, preţuri curente de piaţă, în creştere — în termeni reali — cu 8,0% faţă de ianuarie-septembrie 2012.

Produsul intern brut estimat pentru trimestrul III 2013 a fost de 29936 milioane lei, în creştere – în termeni reali – cu 12,9% faţă de trimestrul III 2012.

Produsul intern brut în Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2013

Datetrim Itrim IItrim III9 luni
Milioane lei, prețuri curente19673237032993673312
În % față de perioada respectivă din anul precedent103,5106,1112,9108,0Valoarea adăugată brută produsă în sectorul de bunuri s-a majorat, în ianuarie-septembrie 2013, cu 19,5% în raport cu perioada similară a anului trecut, contribuind la formarea şi creşterea produsului intern brut cu 25,8% şi cu 4,7% respectiv. Creştere semnificativă a fost înregistrată în agricultură, economia vânatului, silvicultură; pescuit şi piscicultură cu 36,0% faţă de ianuarie-septembrie 2012 cu o contribuţie la formarea şi creşterea produsului intern brut de 11,9% şi de 3,7% respectiv; în trimestrul III 2013 valoarea adăugată brută din agricultură, economia vânatului, silvicultură; pescuit şi piscicultură a depăşit cu 59,8% realizările trimestrului III din 2012, contribuind la formarea şi creşterea produsului intern brut cu 19,5% şi cu 9,0% respectiv.

Valoarea adăugată brută din industrie a crescut cu 7,5% în raport cu ianuarie-septembrie 2012, influenţând creşterea produsului intern brut cu 1,0%.

Valoarea adăugată brută produsă în sectorul de servicii a crescut comparativ cu ianuarie-septembrie 2012 cu 3,8%, contribuind la formarea şi creşterea produsului intern brut cu 59,5% şi cu 2,3% respectiv. Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor a fost activitatea care a înregistrat cea mai mare creştere a valorii adăugate brute (+6,3%) şi cele mai importante contribuţii la formarea şi creşterea produsului intern brut (13,7%, +0,9% respectiv), urmată de transporturi şi comunicaţii (+5,1%, 10,4% şi +0,5% respectiv), construcţii (+3,1%, 3,9% şi +0,1% respectiv), alte activităţi de servicii (+2,4%, 31,5% şi +0,8% respectiv).

Volumul impozitelor pe produse colectat la bugetul public naţional a depăşit nivelul perioadei respective a anului precedent cu 5,5%, contribuind la formarea şi creşterea produsului intern brut cu 16,8% şi cu 0,9% respectiv.

Din punct de vedere al utilizării produsului intern brut, în primele 9 luni ale anului 2013, consumul final a crescut cu 5,6%, comparativ cu ianuarie-septembrie 2012. Majorarea s-a datorat consumului final al gospodăriilor populaţiei care, în perioada de referinţă, a depăşit cu 7,0% nivelul perioadei respective a anului precedent. Formarea brută de capital fix a crescut cu 3,2% faţă de ianuarie-septembrie 2012, contribuind la formarea produsului intern brut cu 22,5%. Exporturile şi importurile de bunuri şi servicii s-au majorat respectiv cu 8,6% şi cu 5,3% faţă de perioada analogică a anului anterior.

Anexe:

Resursele şi utilizările produsului intern brut în ianuarie-septembrie 2013Notă:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.


via www.statisctica.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.