19
07 2016
6640

În cadrul inventarierii am depistat lipsuri foarte mari... Vinovatul cred că deja nu mai poate fi găsit... Cum să procedez, care este procedurea de contabilizare a acestor lipsuri din punct de vedere contabil, dar și fiscal? Care este procedura cu T.V.A.? Trebuie cumva întors? Care sunt pașii? Ce acte sunt necesare de inocmit la depistarea lipsurilor?

Inventarierea bunurilor materiale se efectuează conform prevederilor Legii contabilitatii nr.113 din 27.04.2007 (art.v24) si Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor nr.60 din 29.05.2012 (în continuare Regulament).

 
Primul pas. Conform prevederilor p.78 din Regulament, procesul-verbal al comisiei de inventariere, listele de inventariere, calculele şi alte documente se transmit în termen de 3 zile lucrătoare, din momentul finisării inventarierii, conducătorului entităţii în vederea informării şi luării deciziilor. Conducătorul entităţii cu avizul contabilului-şef şi şefului serviciului juridic, după caz, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare ia decizia (ordin) referitor la rezultatele inventarierii.
 
Al doilea pas.. Conform prevederilor p.79 din Regulament, rezultatele inventarierii vor fi înregistrate în contabilitate (în baza ordinului conducătorului), în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data luării deciziei privind rezultatele inventarierii. În cazul cînd nu sînt stabilite persoanele vinovate, lipsurile de active materiale se trec la cheltuielile perioadei (p. 86 din Regulament), înregistrînd formula contabilă:

Debit 714.4 ”Cheltuieli privind lipsurile şi pierderile din deteriorarea activelor imobilizate şi circulante” Credit (dupa caz) 123 ”Mijloace fixe”, 211 ”Materiale” sau 217 ”Marfa”

 
Al treilea pas. În scopuri fiscale, suma T.V.A. aferentă acestor bunuri materiale se restabilește, dacă la procurarea lor T.V.A. a fost trecută în cont. Deoarece art.102 alin (4) din CF prevede, că dacă în procesul activităţii de întreprinzător valorile materiale au fost sustrase, atunci T.V.A. nu se trece în cont şi se raportează la cheltuielile perioadei. La aceste sume se înregistrează formula contabilă în baza notei contabile:

Debit 7133 ”Cheltuieli cu impozitele şi taxele, cu excepţia impozitului pe venit” Credit 5344 ”Datorii privind taxa pe valoarea adăugată”

 
Totodată, cheltuielile aferente lipsurilor de bunuri materiale se constată în scopuri fiscale  ca nedeductibile, conform prevederilor art. 24 din CF și se ajustează în Declarația privind impozitul pe venit (VEN 12).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.