10
08 2016
13898

Modul de calcul al drepturilor salariale 2. Forme de retribuie a muncii în RM

Potrivit art. 3 al Legii salarizării nr. 847-XV din 14.02.2002 unităţile din sectorul real pot aplica:
  • sistemul tarifar; şi/sau
  • sistemele netarifare de salarizare.
Alegerea sistemului de salarizare în cadrul unităţii se efectuează de către angajator după consultarea reprezentanţilor salariaţilor. Sistemul tarifar de salarizare reprezintă totalitatea normativelor care determină diferenţierea salariului, în funcţie de cantitatea, calitatea şi condiţiile de muncă, şi include:
  • reţelele tarifare,
  • salariile tarifare,
  • coeficienţii tarifari,
  • grilele de salarii ale funcţiei,
  • îndrumarele tarifare de calificare.
În sectorul real reţeaua tarifară se stabileşte, prin negociere, la nivel ramural – în convenţia colectivă şi la nivel de unitate – în contractul colectiv de muncă. Rodica Cușmăunsă Reţeaua tarifară la nivel ramural sau la nivel de unitate se stabileşte pentru muncitori sau pentru toate categoriile de salariaţi (muncitori, funcţionari administrativi, specialişti şi personal cu funcţii de conducere) în baza categoriilor de calificare sau a altor criterii. Sistemele netarifare de salarizare reprezintă modalităţi de diferenţiere a salariilor în dependenţă de performanţele individuale şi/sau colective şi funcţia deţinută de salariat. Aprecierea performanţelor profesionale individuale ale salariatului se efectuează de către angajator. Stela Caraman Sistemul netarifar de salarizare se stabileşte în contractul colectiv de muncă la nivel de unitate. Drept limită minimă şi garanţie a statului serveşte cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, care începînd de la 1 mai 2016 constituie 2 100 lei. Formele de retribuire a muncii Potrivit art. 3 al Legii salarizării nr. 847-XV din 14.02.2002 şi art 130 al Codului Muncii „Munca este retribuită pe unitate de timp (în regie) sau în acord (pe unitate de produs) atît în sistemul tarifar, cît şi în sistemele netarifare de salarizare. ” Potrivit art. 170 al Codului Muncii „La retribuirea muncii în acord, tarifele se stabilesc pornindu-se de la categoriile de muncă, salariile tarifare (salariile funcţiei) şi normele de producţie (normele de timp) în vigoare. Tariful pentru munca plătită în acord se stabileşte prin împărţirea salariului tarifar pe oră (pe zi), care corespunde categoriei muncii prestate, la norma de producţie pe oră (pe zi). Tariful pentru munca plătită în acord poate fi stabilit, de asemenea, prin înmulţirea salariului tarifar pe oră (pe zi), care corespunde categoriei muncii prestate, cu norma de timp în ore sau zile”. 1. Actele normative în vigoare, care reglementează modul de calcul al drepturilor salariale 3. Structura salariului 4. Salarizarea pentru condiţii speciale de muncă Notă: Oferit de PROACTIV în baza seminarului din data de 23 iunie la subiectul Calculul și contabilizarea salariului .

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.