24
03 2017
716

1. (29.5.8) Cum urmează de a se reflecta în Declaraţia cu privire la impozitul pe venit scutire de plata impozitului pe venit de către organizaţia necomercială?

În cazul care organizaţia necomercială corespunde condiţiilor stabilite de art. 52 din Codul fiscal, aceasta este scutită de plata impozitului pe venit. Potrivit art. 5 alin. (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007, drept bază pentru determinarea venitului impozabil al entităţilor serveşte rezultatul (profitul/pierderea) contabil, reflectat în situaţiile de profit şi pierdere, întocmite şi prezentate în conformitate cu cerinţele prezentei legi şi ale standardelor de contabilitate. Suma facilității fiscale utilizate în baza prevederilor art. 52 din Codul fiscal, se reflectă în anexa 6D din Declaraţia cu privire la impozitul pe venit, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13 august 2012. De asemenea, se va ţine cont şi de Ordinul IFPS „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului codurilor aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe venit” nr. 1080 din 10.10.2012, care stabileşte codurile aferente facilităţilor fiscale. Suma impozitului pe venit nesupusă achitării, determinată în anexa 6D se reflectă în rîndul 130 a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.