28
11 2014
1261

10. (5.7.1.1) Cînd se achită impozitul pe bunurile imobiliare de către întreprinzătorii individuali ?

Potrivit art. 282 alin. (1) din Codul fiscal, impozitul pe bunurile imobiliare se achită de către subiectul impunerii în părţi egale nu mai tîrziu de 15 august şi 15 octombrie a anului curent. Analogic, în aceiaşi termeni se achită şi impozitul funciar. În cazul achitării de către acesti subiecţi a sumei integrale a impozitului pe bunurile imobiliare (evaluate), precum şi a impozitului funciar pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie a anului respectiv, se beneficiază de dreptul la o reducere cu 15 % a sumei impozitului ce urmează a fi achitat. Întreprinzătorii individuali, care dobîndesc bunurile imobiliare după 1 iulie a perioadei fiscale respective, achită impozitul pe bunurile imobiliare nu mai tîrziu de 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune ( art. 282 alin. (4) din Codul fiscal). Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A., achită impozitul pe bunurile imobiliare pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune ( art. 282 alin. (3) din Codul fiscal).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.