20
02 2015
1386

11. (6.3.6.1) Cînd se prezintă darea de seamă fiscală la taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrativ-teritoriale?

Darea de seamă la taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității administrativ-teritoriale se prezintă trimestrial, în termen de pînă la 25 a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune (Anexa la Titlul VII Codul fiscal). Întreprinzătorii individuali, gospodăriile țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă, în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde și taxa dată. Darea de seamă unificată se prezintă în baza formularului „Forma UNIF14”, aprobat prin Ordin IFPS nr. 1804 din 30.12.2014 „Privind aprobarea Dării de seamă fiscale unificate (Declarație) (Forma UNIF14). (art.292 alin. (1) al Codului fiscal) Arhiva Cînd se prezintă darea de seamă fiscală la taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale? Darea de seamă la taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale se prezintă trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune (Anexa la Titlul VII CODUL FISCAL). Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă unificată, care cuprinde şi taxa data. (art.292 alin. (1) al Codului fiscal)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.