20
02 2015
1179

13. (6.2.5.1) Care este termenul de achitare și unde se achită taxa pentru amenajarea teritoriului?

Taxa pentru amenajarea teritoriului se achită de către contribuabili (cu excepţia întreprinzătorilor individuali, gospodăriilor țărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA) trimestrial, în termen de pînă la 25 a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune la contul trezorerial de venituri al bugetului unității administrativ-teritoriale (Anexa la Titlul VII).

Întreprinzătorii individuali al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități și care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, achită taxa pentru amenajarea teritoriului o dată în an, pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune (art. 292 alin. (1) al Codului fiscal).

Arhiva
Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa pentru amenajarea teritoriului?

Taxa pentru amenajarea teritoriului se achită de către contribuabili (cu excepţia întreprinzătorilor individuali, gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA) trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul de gestiune la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale (Anexa la Titlul VII). Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa pentru amenajarea teritoriului o dată în an, pînă la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune (art.292 alin. (1) al Codului fiscal).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.