16
06 2015
1054

18. (29.1.10.1) Care este regimul fiscal pentru persoana juridică care efectuează donație persoanei fizice a unui bun (mijloc fix/activ de capital)? Răspuns.

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Codul fiscal, persoana care face o donație se consideră că a vîndut bunul donat la un preț ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau prețul lui de piață la momentul donării. Calcularea bazei valorice ajustate a proprietății la momentul donației se efectuează ținînd cont de prevederile art. 26 și conform art. 38 alin. (1) și (2), separat pe fiecare obiect donat. Astfel, persoana juridică care face o donație persoanei fizice a unui bun în scopuri fiscale va constata venit. Venitul în scopuri fiscale va fi evaluat la valoarea maximă din baza valorică ajustată al bunului donat sau prețul lui de piață la momentul donării. Totodată, se va permite deducerea bazei valorice ajustate al bunului donat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.