11
03 2015
1237

1. (29.4.23) Este în drept contribuabilul din Republica Moldova de a aplica prevederile Acordului de evitare a dublei impuneri încheiat cu un alt Stat contractant, în cazul în care rezidentul acestui Stat a prezentat certificatul de rezidență în formă electronică?

În contextul de aplicare a prevederilor Acordurilor de evitare a dublei impuneri, în conformitate cu art.793 alin.(2) din Codul fiscal, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, pînă la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă. Certificatul de rezidenţă emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepţia celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidenţă se prezintă în original pentru fiecare perioadă fiscală în care se achită venitul, indiferent de numărul, regularitatea plăţilor şi de tipul venitului achitat. În cazul în care certificatul de rezidenţă nu a fost prezentat pentru perioada fiscală respectivă, se vor aplica prevederile legislaţiei fiscale din Republica Moldova. Legislaţia Republicii Moldova nu stabileşte careva criterii la forma certificatului de rezidenţă, urmînd a fi acceptate şi cele electronice, dacă legislaţia Statului nerezidentului oferă această posibilitate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.