06
01 2016
1234

1. (5.8.8) Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS nr. 495 din 10.06.2015 publicat în Monitorul Oficial nr. 150-159/1059 din 19.06.2015

Arhiva În baza cărui formular prezintă darea de seamă privind calculul impozitului pe bunurile imobiliare gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA şi cum se completează acest formular? Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA, prezintă o dare de seamă unificată, care cuprinde şi calculul impozitului pe bunurile imobiliare. Darea de seamă se prezintă în baza formularului (Forma UNIF-07), aprobat prin Ordinul IFPS nr. 440 din 12.07.2007 "Privind aprobarea Declaraţiei (darea de seamă fiscală unificată)". Darea de seamă unificată "UNIF-07" se completează în modul expus în Anexa nr. 2 "Modul de completare a Declaraţiei (Darea de seamă unificată) (Forma UNIF-07) la Ordinul IFPS nr.440 din 12.07.2007 "Privind aprobarea Declaraţiei (darea de seamă unificată)".

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.