27
04 2017
2444

2. (29.1.6.40) Se prezintă Darea de seamă lunară (Forma IRV14) și anuală (Forma IALS14) dacă pe parcursul perioadei fiscale nu au fost efectuate rețineri la sursa de plată?

În conformitate cu prevederile pct. 2 din Nota explicativă (Anexa nr. 4 la Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 697 din 22 august 2014), în cazul în care contribuabilul pe parcursul lunii gestionare nu a efectuat nici o plată, darea de seamă (Forma IRV14) nu se prezintă Serviciului Fiscal de Stat. Astfel, în cazul în care contribuabilul pe parcursul perioadei fiscale nu a efectuat nici o plată și acesta nu a prezentat dări de seamă lunare (Forma IRV14) atunci și darea de seamă anuală (Forma IALS14) nu se va prezenta.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.