04
04 2017
773

2. (29.4.21) În scopuri fiscale, în baza cărui document se atestă rezidența contribuabilului?

Atestarea statutului de rezident al persoanelor fizice și juridice ale Republicii Moldova se efectuează în baza articolului ”Persoane vizate” al Convențiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietare (capital). Confirmarea rezidenței se realizează în baza certificatului de rezidență (Forma 1-DTA17), aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.50 din 15 martie 2017 cu privire la aprobarea formularelor-tip ce atestă rezidența şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova, care se eliberează și autentifică de către direcțiile deservire fiscală prin aplicarea semnăturii şi a ștampilei. De asemenea, în cazuri speciale, conform pct.23 din Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formularelor-tip ce atestă rezidența și impozitul pe venit achitat de către nerezidenții Republicii Moldova din Ordinul sus-menționat, atestarea rezidenţei pentru cetățenii străini care au devenit rezidenţi ai Republicii Moldova poate fi efectuată şi pe formularele statelor străine cu anexarea traducerii în limba de stat efectuată de traducători autorizaţi, conform modului stabilit în Legea nr.264-XVI din 11 decembrie 2008, cu excepţia celor prezentate în limba rusă şi în limba engleză, și certificatului Forma 1-DTA17, urmînd a fi autentificate prin aplicarea ştampilei de către Serviciul Fiscal de Stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.