29
03 2017
821

2. (34.4.1) În cazul în care persoana a reflectat date în darea de seamă fiscală în alte rânduri decât cele ce sunt prevăzute de procedura stabilită, urmează a fi aplicate careva sancțiuni asupra persoanei respective?

Contribuabilul este obligat, conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, să întocmească şi să prezinte organului fiscal şi serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie, iar conform art. 8 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, să achite la buget, la timp şi integral, ţinând cont de prevederile art.7 alin.(5), sumele calculate ale impozitelor şi taxelor, asigurând exactitatea şi veridicitatea dărilor de seamă fiscale prezentate. Prin urmare, în cazul în care persoana reflectă date în darea de seamă fiscală în alte rânduri decât cele prevăzute, se constată că persoana nu a întocmit darea de seamă fiscală conform modului prevăzut. În acest caz, urmează a fi aplicată sancțiunea prevăzută la art. 260 alin. (3) din Codul fiscal. Totodată, conform art. 234 alin. (11) din Codul fiscal, în cazul în care nu apar obligaţii suplimentare privind impozite şi/sau taxe, amenda prevăzută la art. 260 alin.(3) din Codul fiscal nu se aplică. În acest sens, obligaţie fiscală reprezintă, potrivit art.129 pct. 6) din Codul fiscal, obligația contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, majorare de întârziere (penalitate) şi/sau amendă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.