26
04 2022
340

28.22.27 Se califică ca document justificativ extrasul din Registrul bunurilor imobile, eliberat pe numele persoanei fizice fondator al gospodăriei țărănești/întreprinderii individuale, care confirmă înregistrarea bunului ce constituie obiect al investiției (cheltuieli) capitale efectuate, în scopul beneficierii restituirii TVA?

  În conformitate cu art. 101¹ alin. (1¹) din Codul fiscal, agenţii economici care sînt înregistraţi în calitate de plătitori de TVA şi care, începînd cu 1 mai 2015, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale în clădiri de producţie (destinate producerii mărfurilor sau serviciilor) au dreptul la restituirea sumei TVA.
     
Totodată, reieșind din definiția noțiunii specificate la art. 93 pct. 18) din Codul fiscal, calificarea în calitate de investiții (cheltuieli) capitale este condiționată de următoarele:

- costurile și cheltuielile sunt suportate de către agentul economic în legătură cu crearea și/sau procurarea mijloacelor fixe;
- mijlocul fix creat/procurat este destinat utilizării în procesul de producție;
- costurile și cheltuielile suportate să nu se reflecte în rezultatele perioadei curente;
- costurile, cheltuielile suportate se atribuie la majorarea valorii mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale.
   
 Documentele justificative în scopul confirmării dreptului la restituirea TVA, pentru efectuarea investiţiilor (cheltuielilor) capitale, sînt stabilite în pct. 32 din Regulamentul privind restituirea TVA, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 93/2013.
 În conformitate cu art. 13 pct. 2 din Legea nr. 845/1992, activitatea de muncă individuală are caracter întreprinzător şi se desfăşoară sub forma de organizare juridică întreprindere individuală sau în baza patentei de întreprinzător.
     De asemenea, potrivit art. 14 pct. 1 din Lege, în agricultură există un singur tip de întreprindere individuală – gospodăria ţărănească (de fermier). Totodată, conform pct. 2 din articolul menționat, patrimoniul întreprinderii individuale este inseparabil de bunurile personale ale antreprenorului.
    Respectiv, dat fiind faptul că patrimoniul întreprinderii individuale/gospodăriei țărănești este inseparabil de bunurile personale ale antreprenorului, extrasul documentului din Registrul bunurilor imobile, care atestă înregistrarea bunului ce constituie obiect al investiției (cheltuieli) capitale, pe numele persoanei fizice fondator, servește drept document confirmativ în scopul realizării dreptului la restituirea TVA, conform pct. 32 spct. 15) lit. d) din Regulamentul privind restituirea TVA.
     (Temei: Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.15/3-12/109 din 11.04.2022).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.