11
01 2014
1503

(28.23.22) Cum se va reflecta în Declaraţia privind TVA, TVA anulat pentru avansurile primite care constituie datorii compromise?

În cazul datoriilor compromise, mecanismul de trecere în cont a sumelor TVA aferente acestora este stabilit prin art. 116 alin.(1) din Codul fiscal. Astfel, dacă, după includerea în declaraţia privind T.V.A. a sumei T.V.A. achitate pe livrarea efectuată, toată suma sau o parte a ei se consideră, conform legislaţiei, drept datorie compromisă, subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a sumei T.V.A. achitate pentru orice perioadă fiscală privind T.V.A. Suma TVA care urmează a fi trecută în cont este egală cu suma TVA achitată pe livrarea care corespunde sumei datoriei compromise nerambursate. Totodată, drept datorie compromisă este considerată datoria debitoare a întreprinderii, neachitată în termenul prevăzut de legislaţie şi neasigurată de garanţiile corespunzătoare, pentru care s-au prezentat revindecări privind nerespectarea îndeplinirii obligaţiilor şi s-a înaintat o cerere de acţiune cu privire la executarea forţată a obligaţiunilor contractuale. Astfel, dreptul la trecere în cont a sumei TVA aferente datoriei compromise, conform art.116 din Codul fiscal, va apărea în momentul, cînd la agentul economic, după ce a înaintat o acţiune în judecată sau în arbitraj, a expirat termenul prevăzut de legislaţie şi el dispune de decizia pronunţată de către organele menţionate, referitor la imposibilitatea perceperii datoriei de la debitor (după caz concret). Suma respectivă va fi inclusă în Declaraţia privind TVA pentru perioada fiscală respectivă în boxa 16 „Ajustarea TVA aferentă procurărilor” [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Ordinului IFPS cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a modului de completare a Declaraţiei privind TVA nr. 1164 din 25.10.2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 27-30/140 din 08.02.2013), cu aplicare începînd cu prezentarea dărilor de seamă pentru perioada ianuarie 2013].

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.