03
04 2021
899

(29.1.3.3.4) Care este cuantumul cheltuielilor ce se va permite la deducere pentru transportul organizat al angajaților/zilierilor?

 În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (19) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor suportate și determinate de angajator pentru transport conform modului stabilit de Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018. 

        Astfel, conform pct. 34 din Regulamentul menționat, angajatorul este în drept să deducă cheltuielile suportate pentru transportul organizat al angajaților/zilierilor în limita maximă a plafonului mediu de 35 de lei (fără TVA) per angajat/zilier pentru fiecare zi efectiv lucrată. Acest plafon valoric se calculează ca raportul dintre cheltuielile lunare suportate de către angajator/zilier pentru transportul organizat al angajaților/zilierilor și numărul de angajați/zilieri transportați în decurs de o lună înmulțit cu numărul de zile în care a avut loc transportarea efectivă a angajaților/zilierilor. 

        Totodată, conform pct. 36 din Regulamentul dat, criteriul stabilit la pct.34 se aplică pentru transportul organizat al angajaților de la/la locul de muncă. Acest criteriu nu se aplică pentru celelalte cazuri de transportare a angajaților în scopul desfășurării activității de întreprinzător, în care regimul fiscal se determină conform modului general stabilit. 

[Modificările operate în temeiul aprobării Hotărârii Guvernului nr.418 din 24.06.2020 în vigoare 10.07.2020]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.