17
06 2015
1748

2. (28.8.24) Care va fi valoarea impozabilă a livrării impozabile în cazul livrării mărfurilor (serviciilor) la un preț mai mic decît consumurile pentru producerea lor sau decît prețul de procurare al mărfurilor livrate, sau decît valoarea în vamă a mărfurilor importate, sau decît prețul de cost al serviciilor prestate?

În conformitate cu dispozițiile art.97 din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile (cu excepția cazurilor prevăzute la art.99 din Codul fiscal), reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată (fără TVA), care trebuie să includă și suma totală a tuturor impozitelor şi taxelor care urmează a fi achitate (cu excepţia TVA). Totodată, urmează de ținut cont de prevederile art.97 alin.(5) din Codul fiscal, care stabilește că la livrarea activelor supuse uzurii, valoarea impozabilă a livrării în cauză reprezintă valoarea cea mai mare din valoarea lor contabilă şi valoarea de piață.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.