23
06 2015
940

2. (29.1.6.28) Se consideră oare ca surse de venit impozabile, mijloacele financiare primite de către agricultori din fondurile speciale și cum urmează de a fi reflectate acestea în Declarația cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală (Forma VEN 12) și în Dare de seamă fiscală unificată (Declarația) pentru perioada fiscală (Forma UNIF14)?

În conformitate cu prevederile art.20 lit. z2) al Codului fiscal, mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi/sau mijloacele financiare obţinute sub formă de grant prin intermediul programelor aprobate de Guvern, utilizate conform destinaţiei acestora, sunt surse de venit neimpozabile.

Totodată, conform pct. 13 din Instrucțiunea privind modul de completare a Anexei 1D din Declarația cu privire la impozitul pe venit, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.596 din 13 august 2012, în rîndul 02012 „Mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi utilizate în conformitate cu destinaţia fondurilor, specificate în baza legislaţiei fiscale ca neimpozabile” se reflectă veniturile obţinute din fondurile speciale şi care în baza Codului fiscal sînt specificate ca venit neimpozabil, în cazul în care acestea sînt utilizate în conformitate cu destinaţia fondurilor, potrivit legislaţiei în vigoare.

Concomitent, conform pct.17 din Instrucțiunea privind modul de completare a dării de seamă fiscale unificate (Forma UNIF14), aprobată prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1804 din 30.12.2014, în rîndul 02012 „Mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi utilizate în conformitate cu destinaţia fondurilor, specificate în baza legislaţiei fiscale ca neimpozabile" se reflectă mijloacele băneşti constatate în contabilitatea financiară ca venit şi obţinute din fondurile speciale. La utilizarea acestor mijloace în conformitate cu destinaţia fondurilor, conform legislaţiei în vigoare, veniturile respective reprezintă venituri neimpozabile.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.