Întrebări și răspunsuri

2. (29.1.8.31) Se consideră venituri operaționale posibile impozitării cu 3% veniturile sub formă de dobînzi bancare, în cazul în care un agent economic, care nu este subiect al impunerii cu TVA, nu obține alte venituri decît acestea?

În conformitate cu prevederile art.1 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.1992, antreprenoriat este activitatea de fabricare a producţiei, executare a lucrărilor şi prestare a serviciilor, desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, din proprie iniţiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-şi asigura o sursă permanentă de venituri. În conformitate cu prevederile art.44 alin.(7) din Codul fiscal, în scopuri fiscale, se pot folosi metode de evidență financiară bazate pe prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate și a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, care nu contravin prevederilor Codului Fiscal. Pornind de la prevederile Standardelor Naționale de Contabilitate, activitatea operaţională este activitatea de bază a entităţii în vederea obţinerii venitului din vînzarea producţiei, mărfurilor, executarea lucrărilor, prestarea serviciilor, precum şi din alte tipuri de activităţi, care nu constituie nici activitate de investiţii, nici activitate financiară sau totalitatea operaţiunilor economice aferente activităţilor principale ale entităţii, precum şi activităţile conexe acestora. Totodată, pornind de la Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei, activitate de bază se consideră activitatea subiectului juridic, căreia îi revine cea mai mare pondere a valorii adăugate, iar activitate principală este acea activitate care contribuie în cea mai mare măsură la valoarea adăugată totală a unităţii luate în considerare. Respectiv, reieșind din cele menționate, dat fiind faptul că obținerea veniturilor sub formă de dobînzi nu reprezintă un rezultat al activității de antreprenoriat, neputînd fi calificat în calitate de activitate de bază (principală), nu este temei de considerare a acestuia drept activitate operațională și impozitare cu 3%. Mai mult ca atît, concluzia dată a fost prevăzută și în pct.1 al Deciziei Consiliului Consultativ al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.3/2 din 13 noiembrie 2014, prin care se menținează faptul că veniturile sub formă de dobînzi aferente depozitelor bancare nu constituie activitate de antreprenoriat, dar reprezintă alte venituri decît cele operaționale, acestea, respectiv, neconstituind obiect al impunerii cu impozitul pe venit din activitatea operațională.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1282 vizualizări

Data publicării:

31 Decembrie /2014 09:49

Domeniu:

T.V.A.

Etichete:

venituri | TVA | subiecții impunerii

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon