16
07 2014
1309

2. (6.6.1.12) Are obligația agentul economic, în cazul în care desfășoară activitate de fabricare a produselor de morărit (codul CAEM – 15.61) prin intermediul morii de a deține autorizație de funcționare și de a calcula și achita taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii?

În conformitate cu prevederile art. 290 lit. e) al Codului fiscal (în continuare – CF), subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii sînt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială. Potrivit prevederilor art. 291 alin. (1) lit. e) al CF, obiect al impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii îl constituie unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială. Conform art. 288 alin. (4) al CF, în scopul impozitării, prin unitate comercială și/sau de prestări servicii se subînţelege unitatea de comerţ cu amănuntul, cu ridicata, de alimentaţie publică şi/sau de prestări servicii. Totodată, ţinem să menţionăm că, în conformitate cu prevederile art. 297 al CF, în atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale (în continuare – AAPL) intră aplicarea tuturor sau numai a unor taxe locale, prevăzute de Titlul VII al CF, în funcţie de posibilităţile şi necesităţile unităţii administrativ-teritoriale. Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale nu au dreptul să aplice alte taxe locale decît cele prevăzute de CF. Drept urmare, reieşind din faptul că moara, ca unitate de producere, nu face parte din categoria unităţilor pentru care AAPL sunt în drept să stabilească taxa pentru unităţile comerciale şi/sau unităţilor de prestări servicii, acesta nu apare ca obiect al impunerii cu taxa respectivă. Totodată, în condiţiile în care agentul economic desfăşoară activitate de comerţ cu amănuntul a produselor fabricate, acesta urmează să deţină autorizaţie de funcţionare a unităţii de comerţ cu amănuntul, inclusiv are obligaţia de a calcula şi achita trimestrial, pînă la finele lunii următoare trimestrului gestionar, taxa pentru unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.