11
12 2015
1280

2. (7.2.7.1) Cine prezintă darea de seamă privind taxa pentru apă?

Dareа de seamă se prezintă de către subiecții impunerii ai taxei pentru apă pînă la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune (art. 301 alin (1) al Codului fiscal). În lipsa obiectului impunerii, stabilit de Titlul VIII al CF, darea de seamă nu se prezintă la organul fiscal teritorial (art. 301 alin (3) al Codului fiscal). Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. prezintă, în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată privind taxa pentru apă (art. 301 alin (4) al Codului fiscal).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.