09
11 2020
1176

(30.4.2) Survine obligația de achitarea taxei pentru mărfuri care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, la livrarea de către producător a mărfurilor de fabricație proprie, la producerea căror au fost utilizate, în calitate de materie primă și/sau materiale, mărfurile indicate în anexa nr.8 la Legea nr.1540/1998, importate sau procurate de pe teritoriul RM?

În conformitate cu prevederile art.11 alin.(1) din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25.02.1998, subiecții taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului sînt persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, şi persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, sub orice formă stabilită de legislație, şi care: 

    a) produc mărfuri ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării; 

    b) importă mărfuri ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării; 

    c) procură de la persoane fizice şi juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relații fiscale cu sistemul bugetar al acesteia mărfuri ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării. 

    Totodată, potrivit prevederilor art.11 alin.(2) din Legea menționată, categoriile de mărfuri ce cauzează poluarea mediului în procesul utilizării sînt următoarele: 

     a) mărfurile indicate în anexa nr.8; 

     b) ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la pozițiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 şi 3923 30) care conține produse; 

     c) ambalajul primar compozit care conține produse; 

     d) ambalajul primar din aluminiu (clasificat la poziția tarifară 7612) care conține produse. 

  Conform prevederilor art.11 alin.(6) lit.h) din Legea menționată, mărfurile fabricate de subiecții specificați la art.11 alin.(1) din Lege, care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi la a căror producere au fost utilizate, în calitate de materie primă şi/sau materiale, mărfurile indicate în anexa nr.8, sînt scutite de taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului. 

       Reieșind din cele expuse, sînt scutite de taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, mărfurile de fabricație proprie livrate de către producător la a căror producere au fost utilizate, în calitate de materie primă și/sau materiale, mărfurile indicate în anexa nr.8, indiferent de faptul dacă acestea au fost importate sau procurate de pe teritoriul Republicii Moldova.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.