17
03 2021
1328

(31.5.7) Va fi sancționat agentul economic în cazul efectuării încasării în numerar de la cetățeni în sumă ce depăşeşte valoarea de 100 mii lei, în cazul în care valoarea serviciilor / bunurilor este mai mare de 100 mii lei?

Potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 845/1992, întreprinderea are dreptul să încaseze de la cetățeni plăți în numerar în sumă ce nu depășește 100 000 de lei pentru fiecare tranzacție pentru bunurile sau serviciile comercializate, efectuate începând cu 01 mai 2021.

   Prin urmare, articolul 3 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017, prevede că faptul economic este o tranzacție, operațiune, eveniment care a modificat sau poate modifica activele, capitalul propriu, datoriile, veniturile, costurile și/sau cheltuielile entității.

   De asemenea, ținem să menționăm că la 01 mai 2021 intră în vigoare prevederile art. I pct. 1 alineatul 4 (privind dreptul de încasare de la cetățeni plăți în numerar în sumă ce nu depășește 100000 de lei pentru fiecare tranzacție pentru bunurile sau serviciile comercializate) și art. XXIX pct. 4 din Legea nr. 257/2020, referitor la modificările operate la art. 293 alin. (2) din Codul contravențional (în vigoare la 01 mai 2021), care stipulează că încasarea plăților în numerar de la cetățeni în suma ce depășește 100000 de lei per tranzacție sau fracționarea plăților cu scopul eludării limitei stabilite prin Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, se sancționează cu amendă de la 90 la 120 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

   Astfel, în situația în care se va constata că contribuabilul a efectuat încasarea în numerar de la cetățeni a plății în sumă mai mare de 100000 de lei pentru bunuri și servicii comerciale, cazurile date vor fi pasibile sancționării conform prevederiloe Codului contravențional.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.