28
10 2015
1491

3. (10.2.5) În temeiul cărui act legislativ și pentru care genuri de activitate ce pot fi desfășurate în baza patentei de întreprinzător este necesară deținerea autorizației eliberate de către autoritățile administrației publice locale ?

Potrivit art. 4 alin. (4) al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător (în continuare – Legea nr. 93-XIV), în cazul în care, conform legislației, pentru desfășurarea unor genuri de activitate indicate în anexă la Legea nr. 93-XIV, este necesară autorizația autorității administrației publice locale, la cererea de eliberare a patentei sau de prelungire a termenului ei de valabilitate se anexează autorizaţia respectivă. În conformitate cu prevederile Legii nr. 321 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior, genurile de activitate pentru care este necesară deținerea autorizațiilor autorităților administrației publice locale sunt specificate în Anexa la această Lege. Drept urmare, solicitanții/titularii patentei pentru genurile de activitate corespunzătoare pozițiilor: 1.1, 1.2, 2.8, 2.9,2.10, 2.11, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.28, 2.30, 2.40, 2.41, 2.43 și 2.46 din Anexa la Legea nr. 93-XIV, la cererea de eliberare a patentei sau prelungire a termenului ei de valabilitate, vor anexa și copia autorizației eliberate de către autoritatea administrației publice locale în a cărei rază teritorială solicitantul/titularul patentei dorește să își desfășoare activitatea.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.