05
03 2014
1436

3. (28.15.34) Care este modalitatea de corectare în cazul în care la livrarea, în anul 2014, a producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, a fost aplicată cota TVA de 20%, în condiţiile în care faţă de aceasta urma a fi aplicată cota 8%?

Potrivit prevederilor art. 96 lit.b) liniuţa a cincea din Codul fiscal în redacţia Legii nr.324 din 31.12.2013, începînd cu 01.01.2014 la producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, produsă şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova se aplică cotei reduse a TVA în mărime de 8%. Astfel, în conformitate cu prevederile art.117 alin.(1) din Codul fiscal, pentru livrările menţionate în art.96 lit.b) liniuţa a cincea din Codul fiscal se va elibera factura fiscală cu aplicarea cotei de 8% a TVA. În cazul în care în factura fiscală eliberată cumpărătorului (beneficiarului) a fost incorect reflectată cota şi suma TVA aferentă livrării în cauză, corectarea acesteia se va efectua prin eliberarea unei facturi fiscale în care:
  • în coloana 10.1 se va face referinţă la seria, numărul şi data eliberării facturii fiscale la care se efectuează corectarea;
  • în coloana 10.7 şi rîndurile 11 şi 12 se va indica cu semnul „minus” suma cu care se corectează valoarea TVA.
În cazul necesităţii corectării mai multor facturi fiscale eliberate unuia şi aceluiaşi cumpărător (beneficiar), poate fi eliberată o singură factură fiscală de corectare în care se va indica seria, numărul şi data eliberării fiecărei din facturile fiscale care urmează a fi corectate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.