Întrebări și răspunsuri

4. (28.1.20) Are oare dreptul de a se inregistra în calitate de plătitor al TVA în conformitate cu art. 1121 din Codul fiscal un agent economic înregistrat în mun. Chişinău (Bălţi), dacă acesta efectuează investiţii capitale în alte localităţi ale Republicii Moldova?

Înregistrarea în calitate de subiect al impunerii cu TVA în baza investiţiilor capitale nu se realizează, dat fiind faptul că prevederile art. 1121 alin. (1) din Codul fiscal, sunt abrogate prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011(publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 267 din 23.12.2011 (publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13.01.2012), în vigoare de la data publicării.] (în vigoare pînă la 13.01.2012) Potrivit prevederilor art. 1121 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător este în drept să se înregistreze în calitate de plătitor de TVA dacă suma TVA achitată de el pentru valorile materiale, serviciile ce ţin de investiţii (cheltuieli) capitale efectuate începînd cu 1 ianuarie 2008 în localităţile republicii, în afară de municipiile Chişinău şi Bălţi, cu excepţia investiţiilor cu destinaţie locativă şi investiţiilor în mijloace de transport, este: a) pentru oraşe şi municipiul Comrat – de la 100000 de lei; b) pentru sate (comune) – de la 1 leu. Prin urmare, în cazul în care investiţiile vor fi efectuate în alte localităţi decît municipiile Chişinău şi Bălţi (inclusiv satele din componenţa acestora) agentul economic va fi în drept să se înregistreze în calitate de plătitor de TVA în temeiul art. 1121 alin. (1) din Codul fiscal.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1432 vizualizări

Data publicării:

18 Noiembrie /2014 17:56

Domeniu:

T.V.A.

Etichete:

TVA | investiţii | Monitorul Oficial

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon