26
11 2013
1279

4. (28.21.39) Subiectul impunerii cu TVA are dreptul la trecerea în cont a TVA aferentă activelor primite în capitalul statutar?

În conformitate cu art. 102 alin. (1) din Codul fiscal, în cazul achitării TVA la buget, subiecţilor impozabili, înregistraţi conform art.112, li se permite trecerea în cont a sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai TVA pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfăşurării activităţii de întreprinzător. Dreptul la trecerea în cont a TVA achitate sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate se asigură în baza documentelor specificate de alineatul (6) al articolului menţionat. Potrivit art.93 p.3) şi p.6) din Codul fiscal, livrare de mărfuri impozabilă cu TVA reprezintă transmiterea dreptului de proprietate asupra acestora, excepţie fiind livrările scutite de TVA. Astfel, livrarea activelor destinate includerii în capitalul statutar (social) reprezintă o livrare impozabilă. În acest context, transmiterea bunurilor materiale (mijloacelor fixe) de către un subiect altui subiect ca aportului la capitalul statutar constituie o livrare rambursabilă. Acest fapt se manifestă prin obţinerea dividendelor. Prin urmare, suma TVA calculată de fondator la transmiterea valorilor materiale se trece în cont de către subiectul impozabil care a recepţionat bunurile în baza facturii fiscale primite.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.