Întrebări și răspunsuri

4. (6.8.5.1) Care este termenul de achitare şi unde se achită taxa pentru cazare?

Taxa pentru cazare se achită de către subiecții impunerii trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale (art.292 alin.(1) din Codul fiscal, Anexa la Titlul VII al Codului fiscal). Întreprinzătorii individuali, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, achită taxa în termen de pînă la 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune. Subiecţii impunerii plătesc taxa pentru cazare la contul trezorerial de venituri al bugetului unităţii administrativ-teritoriale (art. 294 alin. (1) din Codul fiscal). [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul modificării art. 292 din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 64 din 11.04.2014 (publicat în Monitorul Oficial nr. 104-141 din 01.05.2014 )]

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1042 vizualizări

Data publicării:

25 Septembrie /2015 09:34

Domeniu:

Taxele locale

Etichete:

achitari | taxa locala | cazare | subiecții impunerii

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon