13
03 2015
1083

4. (7.5.7.3) Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru extragerea mineralelor utile?

Darea de seamă la taxa pentru extragerea mineralelor utile se prezintă de către plătitorii taxei trimestrial, în termen de pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (art. 301 alin. (1) al Codului fiscal). Darea de seamă la taxa pentru extragerea mineralelor utile se prezintă în baza formularului „Forma TRN15”, aprobat prin Ordin IFPS nr. 1721 din 15.12.2014 „Privind aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare a Dării de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN 15) și a Formularului TRN 15”. Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (Forma TRN15) se prezintă începînd cu perioadele fiscale corespunzătoare anului 2015. Pentru perioadele fiscale precedente anului 2015 darea de seamă la taxa pentru extragerea mineralelor utile se prezenta în baza formularului „Forma TMU06”, aprobat prin Ordin IFPS nr. 22 din 03.02.2006 „Privind aprobarea formularelor tipizate ale dărilor de seamă fiscale pe taxele pentru resursele naturale”. (art. 301 alin. (4) al Codului fiscal). Arhiva Cînd se prezintă darea de seamă la taxa pentru explorărilor geologice? Darea de seamă la taxa pentru efectuarea explorărilor geologice se prezintă de către plătitorii taxei trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune (art. 301 alin. (1) al Codului fiscal).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.