13
09 2013
3014

5. (28.25.3) Care facturi fiscale urmează a fi înregistrate în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

În conformitate cu art. 1181 din Codul fiscal, factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizorul subiect al impunerii cu TVA în Registrul general electronic al facturilor fiscale, în forma şi modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu TVA depăşeşte suma de 100 000 lei. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 172 din 12.07.2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 173-176 (4491-4494) din 09.08.2013, în vigoare de la 09.08.2013] În conformitate cu art. 1181 din Codul fiscal, în Registrul general electronic al facturilor fiscale se introduc facturile fiscale eliberate în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile depăşeşte suma de:
  1. 100 000 lei începînd cu 1 iulie 2012 pentru subiecţii impunerii cu T.V.A., care sînt deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, de Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Chişinău, de Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Bălţi şi de Direcţia administrării fiscale Comrat din cadrul Inspectoratului fiscal de stat pe unitatea teritorială autonomă Găgăuzia;
  2. 50 000 lei începînd cu 1 ianuarie 2013 pentru toţi subiecţii impunerii cu T.V.A.;
  3. 10 000 lei începînd cu 1 ianuarie 2014 pentru toţi subiecţii impunerii cu T.V.A..

(Trecut în Arhivă prin Ordinul SFS nr. 366 din 20.07.2020)

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.