06
01 2016
1868

6. (5.8.3) În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind calculul impozitului pe bunurile imobiliare?

Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-15) se prezintă de către persoanele juridice; întreprinzătorii individuali; gospodăriile ţărăneşti (de fermier) (pentru obligațiile calculate la impozit pentru bunurile imobiliare neevaluate în scopul impozitării: clădirile, construcțiile, casele de locuit individuale, apartamentelor şi alte încăperi izolate, inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie), cu excepţia întreprinzătorii individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-15) a substituit trei calcule în vigoare în perioadele precedente: Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-13);Calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-13) și (pentru bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale teritoriale) şi Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-1). (Ordinul IFPS nr. 495 din 10.06.2015// MO nr. 150-159/1059 din 19.06.2015). Darea de seamă fiscală unificată (Declaraţie) (Forma UNIF14) se prezintă de către întreprinzătorii individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) (pentru obligațiile calculate la impozit pentru bunurile imobiliare neevaluate în scopul impozitării: clădirile, construcțiile, casele de locuit individuale, apartamentelor şi alte încăperi izolate, inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie) al căror număr mediu anual de salariaţi, pe parcursul perioadei fiscale, nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de T.V.A. (Ordinul IFPS nr. 1804 din 30.12.2014// MO nr. 11-21/115 din 23.01.2015). Darea de seamă privind sumele impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare calculate persoanelor fizice (cetăţeni) şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) (Forma BIPF-1) se prezintă de către Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor (SCITL) privind sumele impozitului funciar şi pe bunurile imobiliare calculate persoanelor fizice (cetăţeni) şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) (cu excepţia impozitului pentru bunurile imobiliare neevaluate în scopul impozitării: clădirile, construcțiile, casele de locuit individuale, apartamentele şi alte încăperi izolate, inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie). (Ordinul IFPS nr. 24 din 06.02.2006// MO nr. 39-42/131 din 10.03.2006). Darea de seamă privind sumele impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare încasate de la persoanele fizice (cetăţeni) şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) (Forma SI-SCITL) se prezintă de către Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor organului fiscal teritorial în raza de activitate a căruia sînt amplasate unităţile administrativ-teritoriale. (Ordinul IFPS nr. 24 din 06.02.2006// MO nr. 39-42/131 din 10.03.2006). Arhiva În baza cărui formular se prezintă darea de seamă privind calculul impozitului pe bunurile imobiliare? Calculul impozitului pe bunurile imobiliare se prezintă în baza formularului (Forma BIJ-13) (pentru bunurile imobiliare evaluate de către organele cadastrale teritoriale) şi (Forma BIJ-1)(pentru bunurile imobiliare neevaluate), care se completează în baza Instrucţiunii cu privire la modul de completare şi prezentare a Calculului impozitului pe bunurile imobiliare, Anexa nr. 3 la Ordinul IFPS nr. 751 din 03 iunie 2013 şi în baza Instrucţiunii cu privire la modul de completare şi prezentare a Calculului impozitului pe bunurile imobiliare, Anexa nr. 1 la Ordinul IFPS nr. 374 din 18 mai 2011.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.