29
03 2017
838

7. (34.1.1) Cine are obligaţia utilizării MCC?

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, contribuabilul este obligat să țină evidența contabilă conform formelor şi modului stabilit de legislaţie, să efectueze încasările băneşti în numerar prin intermediul dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar (MCC, Sistemul informatic „Gateway fiscal”) respectând reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi de control. Totodată, pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 stabileşte că contribuabilii care, potrivit legislaţiei în vigoare, au obligativitatea ţinerii contabilităţii sunt obligaţi să efectueze decontările băneşti în numerar cu utilizarea maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală. Conform prevederilor pct. 4 din Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar, anexa nr.5 la Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998, la efectuarea decontărilor băneşti în numerar pentru operaţiunile economice cu plătitorii, contribuabilii sunt obligaţi să utilizeze MCC, eliberând plătitorilor bonurile de casă emise de acestea.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.